Ons Doel

Het aanbieden van inzichten in jezelf, de natuur en je medemens tot een energieke beweging van liefde en respect. E=mc² x liefde en respect

Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzaam geluk

THT wilt het individueel en maatschappelijk welzijn natuurlijker maken, de gezondheid en de natuur evenwichtiger invullen. De armoede ombuigen. Bovendien zien wij een wereld waarin iedereen, los van plaats en tijd en met het passend maatschappelijk respect kan evolueren, vrij van geconditioneerdheid en geïndoctrineerd denken. Elk individu moet zijn kans kunnen krijgen om zijn eigen talenten en karakteristieken, sterktes en zwakheden te leren kennen en om die op de juiste manier aan te wenden. Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Om dit doel te bereiken houden we de SDG's als leidraad. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s.

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) samen 17 doelen vastgesteld voor een duurzamere samenleving.  Deze SDG's gelden in alle landen en voor alle mensen. 

THT wil meewerken en een voortrekker zijn om een veilige samenleving te creëren, veilig voor de mens, veilig voor de natuur. THT engageert zich hiervoor specifiek voor de zeven volgende doelen:

De doelen zijn:

1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen 

Alle wijsheid begint met zelfkennis. Uit filantropische passie zouden we de THT analyses graag wereldwijd kunnen aanbieden.

3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor iedereen.

Iedereen heeft talenten. Voor een natuurlijke en evenwichtige manier van jezelf te zijn, benut je de talenten die je kreeg van de natuur en doe je het liefst geen exploitatie van energie die je niet hebt. Daar word je op de duur ziek van. Dit kan onnatuurlijk zijn voor jou en je omgeving. Een voorbeeld hiervan is de alombekende burn-out.

5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes.

Elk individu kan zijn eigen natuurlijke talenten hebben, maar kan niet leiden tot discriminatie die zich in je natuurlijk potentieel bevindt.

8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Passie ontluikt in relatie met je DNA. Doen wat je graag doet en wat je goed kan door je talenten vraagt geen moeite. Een studiekeuze aangepast aan je natuurlijke talenten kan een ambitie zijn en beveiligd je in je werkkeuze om te participeren in een econonmisch model met zekerheid tot het verwerven van het noodzakelijke of iets meer. Het kan goed zijn dat wetenschap je eigen is dat je veel emphatie hebt om mensen aan te voelen, te begrijpen en te helpen.

10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

Mensenrechten, liefde en respect is een natuurlijke evidentie. Door de globalisering worden we geconfronteerd met verschillende culturen, gewoontes en gebruiken. We zoeken gemeenschappelijke rechten in de natuur en haar logica die een bron kunnen zijn van duurzame gelijkheid. De regelgeving moet niet langer geïnspireerd zijn door Napoleon of Rome, Keizerrijken, goden en godsdiensten van locale culturen als je weet dat er regels bestaan in de natuur tot behoud van haarzelf en alles wat er is incluis wij mensen van waar ook.

11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

THT gebruikt wetenschap om te duiden, wiskunde om te ordenen. Binnen de wetenschap zijn er inzichten hoe de kleinste diertjes zich gedragen tot behoud van zichzelf én van haar omgeving. Als we onszelf beter leren kennen, kunnen we de inzichten verwerven hoe we ons moeten gedragen in sociale weefsels, nederzettingen en steden met een natuurlijk organogram. In ieder geval de volledige omkeerbaarheid van alles wat we aanmaken toewijzen aan de intelligentie van de natuur, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

De wereld verbeteren doe je best niet alleen. Het is de wereldcommunity zelf die het invult en bepaalt met welke middelen, moraal- en natuurethiek. THT wil alle inzichten coördineren en delen met alle mogelijke partners die dezelfde "natuur" visie hebben, de handen in elkaar slaan en op een natuurlijke wijze echt zelf het verschil gaan maken tot een duurzame samenleving in harmonie met alles wat er is.

tht sdg werelddoelen


Nieuwsbrief

Wil je echt weten hoe THT de wereld gelukkig maakt? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief.

Mijn analyse | Bezorgde moeders/ouders-analyse | Burnout-analyse | CLB | Privacy Policy |