Revolutie

Voor het eerst in de geschiedenis wordt gebruik gemaakt van het wetenschappelijk inzicht betreffende het verschil tussen natuurlijke (tht hominide intelligentie®) en kennisintelligentie. Het verschil is dat hominide intelligentie in de massa van de cellen zit van het menselijk lichaam en overdraagbaar is aan de nakomelingen versus de (latente potentie tot) kennisintelligentie dat niet in de kern van cellen zit en bijgevolg niet overdraagbaar is aan nakomelingen.

THT & Wetenschap

THT/Wetenschap een menselijk verhaal

Oorzaak en gevolg

De natuur heeft een aantal zekerheden. Er bestaat een werkelijkheid in de natuur.
Mijn zoon van 13 jaar vroeg waarom het digitaal resultaat van de berekening van de mens van de omtrek van een hoelahoep oneindig is terwijl de opmeting analoog kan en eindig is. Als bezorgde vader kon ik niet anders dan zeer bezorgd zijn en niet alleen over de oplossing. Mijn zoon heeft iets met de werkelijkheid en heeft moeilijkheden met leugens in verhouding tot de werkelijkheid.

Oordeelt u zelf maar via volgende link.

Dus: π = omtrek : diameter (ca. 3,14). Om de omtrek van een cirkel te berekenen, maken we dus gebruik van het getal π (Pi). Aangezien de diameter gelijk is aan 2x de straal kunnen we ook zeggen: Omtrek cirkel = 2 x r x π = 2πr.

Het jaar nadien, op zijn 14de, wilde hij niet meer naar school gaan. Als bezorgde vader kon ik niet anders dan hierover zeer bezorgd zijn. Na heel veel voorzichtige benaderingen van mijn kant verklaarde mijn zoon dat hij op school niets meer te zoeken had. “Hij moest dingen leren die niet juist zijn”, en had daar geen zin meer in.
Ik durf het bijna niet schrijven maar mijn zoon van 14 wilde me overtuigen dat Einstein zijn formule niet juist is of niet volledig juist is.
Ik ben wetenschapper en verdiende in die tijd 10 maal de wedde van een arbeider. Ik had aanzien in de academische wereld. Geen haar op mijn hoofd dat er aan dacht hulp te zoeken voor mijn zoon. Of moet ik zeggen voor mezelf omdat ik mijn gepretendeerde waardigheid als wetenschapper niet durfde imploderen. Omdat ik te egoïstisch was, te onwetend en me niet belachelijk wilde maken voor mijn eigen zoon.
Door mezelf als wetenschapper, mijn collega’s en allen die ons zijn voorgegaan is de hedendaagse maatschappij opgebouwd. Ik kon/wilde de bouwstenen van ons menselijk bestaan binnen het hedendaagse kader niet in vraag stellen door de inzichten/het aanvoelen van mijn zoon.
Nu zovele jaren later ben ik me er van bewust dat ik geïndoctrineerd ben met natuurvreemde en -bedreigende menselijke wetenschap/informatie. Door ijdelheid en onwetendheid heb ik mijn zoon en mezelf niet de kans gegeven om elkaar te kennen en natuurlijk lief te hebben. Ik was en ben nog steeds ongelukkig dat hij door mijn stomme schuld en egoïsme de kans niet heeft gehad zich te ontwikkelen met zijn talenten en met zijn natuurlijke karakteristieken. Ik ben ongelukkig omdat ik niet weet welke vragen hij zich nog allemaal heeft gesteld en omdat hij mij nooit nog iets heeft willen vragen. Mijn zoon heeft een heel vreemd parcours gezocht en afgelegd zonder conventioneel aanvaarde referentiepunten, maar blijft zichzelf trouw en zegt nog altijd “dat hij mensen wil helpen”.
Ik ga terug naar zijn stelling dat Einsteins formule geen immateriële energie bevat. Zoals liefde en respect. Zoals gluon en zwaartekracht, of de ordening, de samenhang van de grootste en kleinste dingen.
Ik zocht het op via internet en vond een antwoord voor kinderen:
E(nergie in joules)=M(assa in gram)X C(lichtsnelheid in meters) in het kwadraat, dus maal zichzelf.
C is de constante dus 300 000 000 m/s

Het komt er op neer dat op een gram materie, omgezet in energie, een lamp van 100Watt ongeveer 10 000 jaar kan branden! Simpeler kan ik het niet uitleggen. Mijn zoon begreep deze uitleg maar vertelde dat niet alle energie beperkt en gelijk is aan mc² omdat hij wist dat er ook energie in de natuur bestaat zonder massa. Als bezorgde vader kon ik niet anders dan zeer bezorgd zijn en niet alleen voor de oplossing. Het was 1969.
Hij haspelde op zijn eigenzinnige wijze het middelbaar af en ik vroeg hem wat hij wilde worden ? “Ik ga mensen helpen” was zijn antwoord. Achteraf bekeken was hij te jong om uit te drukken wat hij precies aanvoelde en vanuit zijn natuurlijke intelligentie (hominide intelligentie) ook weet.
Ik vraag aan alle mensen van de wereld om open te staan voor het project THT van mijn zoon en zijn vrienden, die hem hielpen in zijn strijd om de werkelijkheid, die hij beter ziet dan wie ook, te verspreiden.
Alle bezorgde mensen, moeders vaders, ouders, geliefden die misschien ook een soortgelijke zoon/dochter hebben of misschien zelf zijn zoals mijn zoon, moeten bewust zijn dat de werkelijkheid zien zal bijdragen tot een betere wereld.
Het is hard en hartverscheurend om die werkelijkheid te aanvaarden maar het is maar 1 kleine tijdeenheid van pijn om al mijn/onze gepretendeerde waardigheid te imploderen. Nadien ben je vrij en gelukkig.

Time Hole Time wil de karakteristieken van de menselijke geest wetenschappelijk verder onderzoeken door deze te bestuderen en aan te wenden. Daarbij maken we gebruik van volgende kanalen:

tht boeken

Boeken

THT laat zich inspireren door enkele auteurs en experts op het gebied van wetenschappen. Hier vindt u een selectie titels Lees meer
artikels

Artikels

Volgens THT vormt de wetenschap het middel om ons uit te drukken, de wiskunde om het logisch te ordenen.  Wil Lees meer
video

Video

The Power Of Consciousness van Bruce H. Lipton Lees meer
  • 1
Nieuwsbrief

Wil je echt weten hoe THT de wereld gelukkig maakt? Schrijf je dan snel in op onze nieuwsbrief.

Mijn analyse | Bezorgde moeders/ouders-analyse | Burnout-analyse | CLB | Privacy Policy |